آموزش عمومی

درباره ما

همبستگی طب روان‌تنی و سایکوانکولوژی (Psychosomatic Medicine and Psycho-Oncology Alliance) نتیجه بیش از یک دهه فعالیت علمی مشترک بین دپارتمان سایکوسوماتیک و سایکوتراپی دانشگاه فرایبورگ آلمان و موسسه دانش تندرستی است. برگزاری 5 همایش بین المللی سایکوسوماتیک، دوره‌های متعدد آموزشی در ایران و آلمان در قالب مدرسه‌های تابستانی (Summer School)، دوره‌های پسا دکتری روان‌تنی با مدرک مشترک بین ایران و آلمان و تصویب سه پروژه آموزشی با موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) از مهم‌ترین دستاوردهای این همبستگی است. آخرین پروژه مصوب DAAD در راستای تدوین کوریکولوم آموزشی سایکوانکولوژی در ایران است و با همکاری مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا) که بزرگترین NGO فعال در زمینه مراقبت حمایتی و تسکینی در ایران است، به تصویب رسیده و از 2019 تا 2022 ادامه دارد. هدف از این همبستگی گسترش همه جانبه رویکرد مراقبت روان‌تنی کل‌نگر (و نه محدود به مشاور رابط) و ارتقاء سطح نگرش، آموزش و عملکرد بالینی در این زمینه بوده و آماده جلب مشارکت اشخاص، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و سمن‌ها می‌باشد.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مکسا
uniklinik freiburg
danesh tandorosti
German Academic Exchange Service - DAAD
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@psychsoma.org در ارتباط باشید.

اعضای آکادمیک

ارتباط با ما