پنجمین کنگره بین المللی طب روان تنی

چالش‌ها و چشم اندازهای طب روان‌تنی در ایران

همایش و هم‌اندیشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Date

7-9th July, 2019

Location

Isfahan University of Medical Sciences

Speakers

20 Professional Speakers

آموزش عمومی

جدیدترین

برنامه فوق دکترا در پزشکی روان تنی و روان درمانی
رویکرد سیستمی در طب روان تنی

بیشترین بازدید

برنامه فوق دکترا در پزشکی روان تنی و روان درمانی
رویکرد سیستمی در طب روان تنی

آموزش تخصصی

جدیدترین

سومین سومین کنگره بین المللی طب روان تنی
چهارمین کنگره بین المللی طب روان تنی

بیشترین بازدید

پنجمین کنگره بین المللی طب روان تنی
اولین کنگره بین المللی طب روان تنی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مکسا
uniklinik freiburg
danesh tandorosti
German Academic Exchange Service - DAAD
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درباره ما

همبستگی طب روان‌تنی و سایکوانکولوژی (Psychosomatic Medicine and Psycho-Oncology Alliance) نتیجه بیش از یک دهه فعالیت علمی مشترک بین دپارتمان سایکوسوماتیک و سایکوتراپی دانشگاه فرایبورگ آلمان و موسسه دانش تندرستی است. برگزاری 5 همایش بین المللی سایکوسوماتیک، دوره‌های متعدد آموزشی در ایران و آلمان در قالب مدرسه‌های تابستانی (Summer School)، دوره‌های پسا دکتری روان‌تنی با مدرک مشترک بین ایران و آلمان و تصویب سه پروژه آموزشی با موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) از مهم‌ترین دستاوردهای این همبستگی است. آخرین پروژه مصوب DAAD در راستای تدوین کوریکولوم آموزشی سایکوانکولوژی در ایران است و با همکاری مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء (مکسا) که بزرگترین NGO فعال در زمینه مراقبت حمایتی و تسکینی در ایران است، به تصویب رسیده و از 2019 تا 2022 ادامه دارد. هدف از این همبستگی گسترش همه جانبه رویکرد مراقبت روان‌تنی کل‌نگر (و نه محدود به مشاور رابط) و ارتقاء سطح نگرش، آموزش و عملکرد بالینی در این زمینه بوده و آماده جلب مشارکت اشخاص، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و سمن‌ها می‌باشد.

For More Information Please email info@psychsoma.org

ACADEMIC MEMBERS

CONTACT US