برنامه فوق دکترا در پزشکی روان تنی و روان درمانی - Psycho-Oncology Alliance

The 3rd International Web-Based Course On Psycho-Oncology In Iran

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
از سال 2010 تا 2013، مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری موسسه دانش تندروستی و تحت نظارت گروه روان تنی دانشگاه آلبرت لودویگز فرایبورگ آلمان، برنامه آموزش سطح 1 “مراقبت های اولیه روان تنی” را برای گروهی ازپزشکان و روانشناسان بالینی برگزار کرد. با هماهنگی با دانشگاه فرایبورگ، برنامه محلی سطح 2 “درمان های روان تنی” به اضافه برخی مهارتها و موارد بالینی دیگر، “برنامه پسا دکتری تحقیقاتی و آموزشی در پزشکی روان تنی و روان درمانی” جهت اجرا و ارائه خدمات روان تنی مؤثر در سیستم بهداشتی شکل گرفت. استراتژی آموزشی این دوره 2 ساله یک آموزش مهارت بالینی بر مبنای سخنرانی، کارگاه، اتاق آینه، مصاحبه زنده، نقش بازی، بحث موردی، گزارش موردی، کار تیمی، آموزش گروهی و فردی، گروه های بالینت، تیم های بازتاب، نظارت و آموزش در کلینیک های روان تنی است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]