• خانه
  • دومین همایش بین المللی طب روان تنی و روان گوارشی (اردیبهشت 1387)

دومین همایش بین المللی طب روان تنی و روان گوارشی (اردیبهشت 1387)

ارائه 50 مقاله به صورت سخنراني و 100 مقاله به صورت پوستر و برپايي 25 كارگاه آموزشي از برنامه هاي اين همايش دو روزه بود. حدود 500 ميهمان از سراسر كشور در اين همايش شرکت کردند که 100 نفر از آنها از متخصصان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور به خصوص از كشور آلمان بودند.
اين همايش با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، انجمن روانپزشكان ايران (شاخه اصفهان)، آكادمي پزشكي سايكوسوماتيك (روان تني)، روان درماني ايران و آلمان و ساير دانشگاه‌ها و موسسات علمي بين المللي در روزهاي 18 و 19 ارديبهشت ماه برگزار شد.