سمپوزیوم بین المللی آموزشی – پژوهشی اختلالات روان تنی (مهر 1393) - Psycho-Oncology Alliance

در این همایش كه اساتید دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و دانشگاه ماربورگ آلمان و تعدادی از پزشكان، روانشناسان و پرستاران حضور داشتند، در باره فعالیت‌های مختلف پژوهشی و تازه‌های درمان اختلالات روان‌تنی بحث و تبادل نظر شد. همچنین كارگاه‌هایی با عناوین جنبه‌های روانی- تحولی در درمان كودكان و نوجوانان، دارو درمانی و تنظیم هیجانات، گروه بالینت، آموزش و بازآموزی احساسات در بیماری‌های اضطرابی، هیپنوتراپی و كاربرد هیپنوز در درمان سندروم روده تحریك پذیر در دو روز سمپوزیوم بین المللی اختلالات روان تنی برگزار شد.