این گردهمایی علمی با هدف توسعه مطالعات پزشکی روان تنی در ایران، ترسیم نقش پزشکان خانواده در پیشگیری و درمان اختلالات روان تنی، تعیین حدود خدمات روان تنی در پزشکی خانواده، آموزش مبانی پژوهش و درمان روان تنی و توسعه همکاری های ملی و بین المللی در این زمینه به مدت سه روز برگزار شد.
در این هماش سخنرانی های مختلفی از سوی استادان داخلی و خارجی درباره رویکردهای گوناگون به ادغام مراقبت های روان تنی در نظام سلامت، تاریخچه و فلسفه رویکردهای پزشکی خانواده در نظام ارائه خدمات سلامت ایران و مهارتهای روان‌ تنی پایه برای پزشکان خانواده ارائه شد. همچنین سخنرانی طرح مراقبت های پایه روان تنی در پزشک خانواده از سوی دکتر ‘ کارل ادوارد شایت ‘ و تاریخچه و بافتار تفکر تشخیصی از سوی دکتر ‘تام لوولد’ از مدرسان دانشگاه فرایبورگ آلمان ارائه شد.
چندین کارگاه علمی نیز با موضوع های ابزارهای ارزیابی خانواده در مراقبت های سلامت، هیپنوز در کنترل درد، مبانی ارزیابی و درمان روانپوست شناسی، پزشکی روان تنی و طب ایرانی، اقتصاد زیست انرژی و سلامت روان تنی، چالش های فرهنگی در دادن خبر بد، هیپنوتراپی اختلالات عصبی عملکردی و نبایدها در مدیریت بیماران پانیک در این گردهمایی برگزار شد.
این گردهمایی توسط مرکز تحقیقات روان تنی، گروه روانپزشکی، پزشکی اجتماعی و خانوادۀ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مؤسسه علمی تحقیقاتی دانش تندرستی با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان و تعدادی دیگر از مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور برگزار شد.