این کنفرانس به همت مرکز تحقیقات رو‌ان‌تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان، با حضور بیش از 120 تن از اساتید و پزشکان ایرانی و اساتیدی از دانشگاه‌های فرایبورگ آلمان و بروکسل بلژیک در اصفهان برگزار شد.
این کنفرانس با محوریت “روانشناسی سرطان” بوده و حدود 15 سخنرانی علمی با عناوینی همچون “سرطان و روانشانسی سرطان”، “نحوه مواجه با مرگ”، “نحوه اطلاع رسانی سرطان به بیماران مبتلا”، “ارائه روش‌های برقراری ارتباط مناسب با بیماران مبتلا به سرطان” و “شیوه کمک‌های روانشناسی و پزشکی به بیماران مبتلا” ارائه شد.
در این سه روز تازه‌های علمی در حوزه سرطان و روانشانسی ارائه و پزشکان با جدیدترین روش های این حوزه آشنا شدند.