• خانه
  • دسته: آموزش عمومی

دسته: آموزش عمومی

بهبود مراقبت های روانی اجتماعی در پزشکی اولیه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]یک پروژه همکاری بین آلمان و ایران، 2012 (با بودجه سرویس تبادل آکادمیک آلمان (DAAD))[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] این پروژه بر اساس اقدامات مقدماتی بود که توسط DAAD پشتیبانی شده و از سال 2010 تا 2013 به عنوان بخشی از یک پروژه گفتگوی آموزش عالی میان دانشگاه آلبرت لودویگز فرایبورگ و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال انجام

Read More

جهانی سازی و سلامت

[vc_row][vc_column][vc_column_text]یک پروژه بین رشته ای همکاری بین آلمان و ایران، 2009 (با بودجه سرویس تبادل آکادمیک آلمان (DAAD))[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] هدف از این پروژه توسعه و بهبود همکاری موجود و گفتگو بین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آلبرت-لودویگز فرایبورگ با تمرکز بر یک پروژه همکاری بین رشته ای بود که به مسائل جهانی سازی و بهداشت

Read More

برنامه فوق دکترا در پزشکی روان تنی و روان درمانی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] از سال 2010 تا 2013، مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری موسسه دانش تندروستی و تحت نظارت گروه روان تنی دانشگاه آلبرت لودویگز فرایبورگ آلمان، برنامه آموزش سطح 1 “مراقبت های اولیه روان تنی” را برای گروهی ازپزشکان و روانشناسان بالینی برگزار کرد. با هماهنگی با دانشگاه فرایبورگ، برنامه محلی

Read More

رویکرد سیستمی در طب روان تنی

Read More