جهانی سازی و سلامت - Psycho-Oncology Alliance

The 3rd International Web-Based Course On Psycho-Oncology In Iran

[vc_row][vc_column][vc_column_text]یک پروژه بین رشته ای همکاری بین آلمان و ایران، 2009 (با بودجه سرویس تبادل آکادمیک آلمان (DAAD))[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

هدف از این پروژه توسعه و بهبود همکاری موجود و گفتگو بین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آلبرت-لودویگز فرایبورگ با تمرکز بر یک پروژه همکاری بین رشته ای بود که به مسائل جهانی سازی و بهداشت می پرداخت. در پروژه پیشنهادی، یک گفتگو و چشم انداز بین فرهنگی و میان رشته ای برای توصیف و مقایسه عوامل فرهنگی اجتماعی سلامتی و بیماری در دو کشور ایران و آلمان صورت گرفت. به طور خاص، این پروژه بر جنبه های فرهنگی اجتماعی تظاهرات و درمان اختلالات روانپزشکی و روان تنی متمرکز بود، زیرا در این شرایط عوامل اجتماعی و فرهنگی مستقیماً منعکس می شدند. این گفتگو خطاب به کادر پزشکی (پزشکان و دانشجویان پزشکی) و همچنین سایر مشاغل مرتبط با بهداشت ، مانند روانشناسان بالینی ، مددکاران اجتماعی و غیره بود. این پروژه برای تحقق یک گفتگوی متقابل میان نهادها و کارکنان شرکت کننده جهت دستیابی به حداکثر پایداری بود. به منظور تضمین پایداری، به عنوان یکی از اهداف پروژه، یک برنامه درسی در مورد مهارتهای روانی اجتماعی و روان تنی تدوین و در طی پروژه با فرهنگ ایرانی و نیازهای درمان پزشکی سازگار شد. گروهی از متخصصان ایرانی در بحث پیرامون این برنامه درسی شرکت داشتند و برای آموزش آن در کشور خود آموزش دیدند.

چندین نشست و کارگاه آموزشی برای اهداف آموزشی و پروژه های تحقیقاتی در زمینه فرصت های مطالعاتی و مدارس تابستانی در دو شهر خواهرخوانده اصفهان و فرایبورگ انجام شده است. بیش از 100 نفر از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پزشکان عمومی، روان درمانگران، روانپزشکان، پرسنل پزشکی و پرستاری و دستیاران روانپزشکی در این برنامه ها شرکت کرده اند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *